جنگ 8 روزه غزه: اهداف و پيامد ها

جنگ 8 روزه غزه: اهداف و پيامد ها

جنگ 8 روزه معادلات امنيتي‌ـ سياسي منطقه را دست‌خوش تغييراتي تازه کرد و جايگاه جبهه مقاومت و کانون آن، يعني جمهوري اسلامي را که در حمايت از گروه‌هاي فلسطيني نقش آشکاري داشت، ارتقا بخشيد

جزییات بیشتر

انديشه سازان نور

50 قلم موجودی

120,000 ریال

کتاب حاضر تلاشي است براي تبيين اهداف و ابعاد و پيامدهاي جنگ 8 روزه غزه که در سه فصل تدوين شده است. فصل اول به اهداف و انگيزه‌هاي رژيم صهيونيستي در برافروختن جنگ 8 روزه مي‌پردازد. در فصل دوم پيامدهاي اين جنگ در ابعاد مختلف مورد واکاوي قرار گرفته و موضوع فصل سوم بازتاب‌هاي جنگ در سطح منطقه و جهان است. در پايان نيز ضمن ارائه روزشمار جنگ 8 روزه غزه، دورنمايي از اين نبرد به رشته تحرير درآمده است.


کلمات کلیدی

جنگ رسانه اي,لبنان,مقاومت اسلامي,فلسطين,گنبدآهنين,غزه,رژيم صهيونيستي

هنوز نظری ارسال نشده است.