دوگانه؟ حوزه نجف، حوزه قم

دوگانه؟ حوزه نجف، حوزه قم

اندیشه‌سازان نور

100 قلم موجودی

180,000 ریال

این کتاب با هدف روشنگری درباره تبلیغات نادرستی که در خصوص وجود اختلافات عمیق میان حوزه علمیه قم و حوزه علمیه نجف صورت گرفته، نوشته شده است. نویسنده برای رسیدن به این هدف ضمن بررسی روندهای تاریخی، کانون اصلی توجه خود را بر نحوه و شیوه مدیریت حوزه‌های قم و نجف در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و سقوط صدام در عراق متمرکز کرده است. در این راستا، در کتاب حاضر تشابهات اعتقادی، اصولی، و به خصوص رفتاری و رویکردی این دو حوزه نسبت به تحولات سیاسی در زمان‌های مذکور آورده شده است که نشان می‌دهد از منظر مدیریت تحولات سیاسی و اجتماعی، هر دو حوزه به فراخور شرایط مکانی و مقتضیات زمانی، به ایفای نقش همسو و مؤثر پرداخته‌اند.


کلمات کلیدی

هنوز نظری ارسال نشده است.